Styrelse

Styrelsen i Jämtland/Härjedalens spelmansförbund 2017

ordförande
Leif Olsson, 070-274 00 04

sekreterare
Lovisa Lindgren,  070-838 97 14

kassör
Petter Stenmark 

ledamöter
Rickard Näslin
Amanda Östling
Björn Jakobsson

suppleanter
Anders Säterhag och Elise Andersson.